Werkwijze

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen (levens)verhaal. Daarom wordt er steeds goed afgestemd op wie je bent en wat je vraag is. De een loopt een wat langer traject, de ander een wat korter. Alles heeft hierin zijn eigen tijd en een ieder heeft daarin zijn eigen tempo.

Als je bij mij in de praktijk komt ga ik eerst luisteren naar je verhaal: wie ben je en waar heb je last van? Maar vooral ook: waar wil je naar toe? Wat is er nu niet wat je wel graag zou willen? Waar verlang je naar? Hoe zou je je graag willen voelen? Zo leggen we alvast een verbindingslijntje met een andere, fijnere en lichtere werkelijkheid dan waar je op dat moment nog in (vast) zit. En met die informatie gaan we meteen aan de slag.

Ontstaan van klachten

Veelal de meeste klachten van welke aard dan ook, komen voort uit emoties die ooit gevoeld zijn maar niet goed begrepen en verwerkt zijn. Zo’n onbegrepen emotie zet zich vast in het onderbewustzijn. Of anders gezegd in het cel geheugen van de organen in het lichaam. 

Om emoties te kunnen verwerken is het belangrijk dat je linker- en rechterhersenhelft goed samenwerken. Daar waar emoties bij je binnenkomen die de linkerhersenhelft niet goed kan begrijpen, wordt zo’n emotie als onbegrepen deel opgeslagen en vormt daarmee een blokkade waardoor de energie niet vrij meer kan stromen. Hierdoor kunnen er allerlei klachten ontstaan van fysieke, mentale, emotionele en spirituele aard.

Het kan hierbij om emoties gaan die ver teruggaan in de tijd. Zelfs terug naar de periode van voor je geboorte. Het kan zomaar zijn dat er thematieken, emoties of overtuigingen zijn die je uit loyaliteit draagt voor een van je voormoeders of voorvaders. En mogelijk spelen er nog onverwerkte zaken uit een vorig leven. Dit kan allemaal meespelen in de klachten die je in het hier en nu ervaart en je niet makkelijk jezelf kunt zijn en je vrij, gezond, gelukkig, vol vreugde en (levens)kracht voelt.

Al die onbegrepen deeltjes (emoties) draag je met je mee en vaak heb je er niet direct last van. Ze zijn als het ware verstopt en onzichtbaar… tot er een moment, situatie of gebeurtenis in je leven komt die direct de oude pijn/lading van de verstopte emotie raakt. Je voelt dan niet alleen de emotie van de situatie in het hier en nu, maar de hele lading van de onderliggende wond komt dan in alle hevigheid omhoog.

Op zoek naar het verhaal achter je klacht

In verbinding met je onderbewustzijn gaan we samen op zoek naar de oorsprong van jouw klachten. Iedere klacht kent een eigen verhaal en dat verhaal zit in jou, wachtend om gehoord en gezien te worden zodat het vandaaruit bestaansrecht krijgt en vrij gelaten kan worden. Dan kan er verandering en beweging komen in je klacht. Dan kan er beweging en ruimte komen in jezelf om jezelf weer te gaan dragen en het leven, de liefde en de vreugde weer door je heen te laten stromen.

Biotensor

In mijn werk laat ik me graag ondersteunen door het gebruik van de biotensor. Dit is een energetisch meetinstrument . Door bewegingen van de biotensor wordt zichtbaar wat als onbegrepen deel in het onderbewustzijn ligt opgeslagen. Op deze wijze kun je heel doelgericht de emotionele blokkades in je systeem opsporen. Het onderbewustzijn weet de weg en geeft ons precies de juiste informatie om het verhaal achter een klacht te gaan begrijpen.

NEI, systemisch werk, mijn eigen helder weten, voelen, zien en horen

In mijn werk maak ik gebruik van verschillende werk- en therapie vormen. In de loop van de jaren heb ik meerdere opleidingen gevolgd en daarmee een heel scala aan (lichaamsgerichte) methodes, therapievormen en tools verzameld, zowel regulier als alternatief, die ik kan inzetten om jou te begeleiden bij je vraagstukken, problemen, klachten. Ik werk voornamelijk met NEI en kijk daarin vooral ook systemisch naar vraagstukken. Wanneer ik denk dat een sensibehandeling of energetische lichaamsbehandeling een bijdrage is, dan integreer ik dat in het consult. Bij dit alles zet ik mijn eigen helder weten, voelen, zien en horen in.

NEI (Neuro Emotionele Integratie)

NEI is een therapievorm die ontstaan is uit de reguliere psychotherapie in combinatie met o.a. NLP en Oosterse Geneeswijzen. NEI richt zich op de oorzaak van onverwerkte gebeurtenissen, trauma’s, emotionele  problemen en/of lichamelijke klachten. Het  is een methode om het onbewuste, bewust te maken. Met NEI vind je de oorsprong van de disbalans die tot je klachten heeft geleid. Het activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam. 

Hierin wordt gewerkt met de vijf elementen van vuur, aarde, metaal, water en hout. Wanneer je je 100% gezond en gelukkig voelt van binnenuit, dan zijn al deze elementen 100% sterk en werken zij in een goede balans samen. Wanneer er een klacht of probleem is dan is er sprake van een verzwakking op een of meerdere van deze elementen. Per element ga je op onderzoek wat verzwakt en wat nodig is om het weer 100% krachtig te maken. 

Doorgaans zijn lange praatsessies niet nodig en ook is het niet nodig opnieuw door het geleden trauma heen te gaan. Het is een zachte manier van werken aan blokkades en problemen en wordt daarom door de meeste mensen (groot en klein) als heel fijn ervaren.

Gemiddeld genomen zijn 2-4 sessies nodig.

Systemisch werk

We vergeten vaak dat de plek die we hebben in het familiesysteem, precies de juiste plek is voor ons met alle ingrediënten die we nodig hebben om tot groei en ontwikkeling te komen. Wanneer iedereen zijn eigen plek inneemt kan de liefdesstroom de juiste richting in stromen, namelijk van groot naar klein. Dan kan er liefde, kracht en steun ontvangen worden vanuit het familiesysteem. Het kunnen ontvangen vanuit je (voor)ouders is onvoorwaardelijke liefde.  

Door verschillende gebeurtenissen en (onverwerkte) verlieservaringen kunnen verstoringen in het systeem ontstaan. Niet zelden zijn we verstrikt geraakt met anderen uit ons familiesysteem en lopen we rond met de thematieken en trauma’s van iemand die ons is voorgegaan. Uit liefde, uit angst om te verliezen of er niet bij te horen dragen we zwaarte die niet van ons is. 

Uiteindelijk ontstaan er hierdoor vroeg of laat allerlei klachten en problemen: burn out, depressies, angsten, relatieproblemen (bindingsangst/ verlatingsangst), verslavingsproblemen, gemis, leegte en gevoelens van eenzaamheid. Of je komt steeds in dezelfde situaties of herhalende patronen terecht.  

Patronen en trauma’s gaan vaak van generatie op generatie door… tot er iemand is die besluit het trauma aan te gaan kijken, te verwerken en los te laten. Zo word je weer beschikbaar om liefde, kracht en steun uit je familiesysteem te ontvangen van je (voor) ouders. En daarmee heb je nog meer door te geven aan je eigen kinderen.

Mijn eigen helder weten, voelen, zien en horen

Bij alles wat ik doe, zet ik mijn helder weten, voelen, zien en horen in. Een prachtig instrument in mij dat ik door vele levens en huidige levenservaringen heen in combinatie met opleiding en training steeds beter heb leren kennen en mee heb leren werken. Het maakt dat ik vaak extra informatie doorkrijg welke doorgaans een magische bijdrage is gedurende het consult en jouw proces. 

Het maakt dat ik ook makkelijk verbinding kan maken met de ‘onzichtbare’ wereld. Niet zelden laten overleden dierbaren zich zien tijdens een consult van wie ik een boodschap aan je door mag geven. Overleden kindjes, een vader of moeder, een opa of oma. Het zijn vaak liefdevolle boodschappen en wijsheden. Soms ook even een vinger op de zere plek, maar altijd vanuit liefde voor jou. Of het gaat om het geven van  bevestiging of erkenning aan de ander. Op die momenten stroomt er heel veel liefde, kracht en steun. Dat zijn de magische kersjes op de taart. 

Sessies op afstand

Wanneer er vraagstukken, problemen of klachten spelen bij jonge kinderen (0-8 jaar) dan werk ik meestal met sessies op afstand via een foto. Een andere mogelijkheid is om de sessie via een van de ouders te doen, in het geval van jonge kinderen.

Sessies op afstand zijn ook een uitkomst voor mensen die ver weg wonen of door ziekte niet  in staat zijn om naar mijn praktijk te komen. Dat geldt soms ook voor pubers die ‘geen zin’ hebben (maar wel iets willen) of voor wie het nog te moeilijk is om het directe contact aan te gaan in een sessie, dan is het super fijn als het dus ook anders kan.

Sessies op afstand zijn even effectief als sessies die in de praktijk plaatsvinden. Daarin zit geen enkel verschil. 

Voor sommigen klinkt dit een beetje raar, vreemd, wazig of zweverig. Dat is oké en begrijp ik ook helemaal. Stel gerust je vragen over hoe zoiets dan in zijn werk gaat. Al pratende hierover zal je al snel merken dat het misschien minder raar, vreemd, wazig of zweverig is dan je in eerste instantie dacht. Ons hoofd hebben we niet voor niets, maar soms hoeven we niet alles te begrijpen en mag je de dingen gewoon eens gaan ervaren.