Ze bleef maar zoveel verdriet voelen en dat verdriet stond naar haar idee vaak niet in verhouding tot de situatie of tot datgene wat zich had voorgedaan. Al vele stukjes hadden we van dit verdriet mogen zien in eerdere sessies, maar op de een of andere manier bleven er toch steeds stukjes onzichtbaar. 

Nu was er weer een trigger geweest en het verdriet ging in golven door haar heen… haar bijna volledig overspoelend zonder daarbij ook nog maar het idee te hebben dat ze er iets aan kon doen. Er was ook een gevoel van zich onveilig en bedreigd voelen wat ze niet kon plaatsen. 

We hebben ons beiden opnieuw volledig opengesteld om dat wat nog steeds onzichtbaar was, zich te laten ontvouwen en zichtbaar te laten worden.

In onze sessie lieten een hele reeks vrouwen zich zien… een reeks vrouwen die haar voorgegaan waren in de vrouwenlijn van haar familiesysteem… Vrouwen die allen op hun eigen wijze en met hun eigen wijsheid een weg gezocht hebben in het leven om in hun kracht te gaan staan en hun eigen stem te vinden en te laten horen. Vrouwen die zich erg onzeker hadden gevoeld onder de grote druk van de almachtige straffende God… En van daaruit in relatie tot hun mannen niet goed wisten hoe ruimte in te nemen, hun stem te laten horen… Vrouwen die de oplossing gevonden hadden om zichzelf, hun eigen verlangens en behoeften opzij te zetten en los te laten en volledig aan te gaan staan voor hun mannen. Dat behoor je als vrouw te doen… anders volgt er straf. 

In deze vrouwenlijn lag zoveel verdriet opgeslagen van zichzelf in de hoek gooien en zichzelf niet serieus nemen en alle kracht weggeven. De vrouw in mijn praktijk droeg dit thema ook… aan haar doorgegeven via de vrouwen in de vrouwenlijn van haar familiesysteem. 

Er viel zoveel op zijn plek….. We hebben haar en de vrouwen in het systeem opgesteld…. 

“Lieve vrouwen die mij zijn voorgegaan…. 

Met diepe bewondering kijk ik naar jullie…. Hoe krachtig zijn jullie geweest in het proberen jezelf staande te houden terwijl jullie je feitelijk zo onderdrukt hebben gevoeld. Hoeveel kracht en doorzettingsvermogen hebben jullie aan de dag weten te leggen om voort te hebben kunnen gaan op jullie weg, daarbij alles van jezelf en je eigen kern weggevend? Ik dank jullie voor alles wat jullie me gegeven hebben aan kracht en doorzettingsvermogen. Zonder jullie was ik er niet geweest… 

Ik neem jullie kracht en doorzettingsvermogen en de rest laat ik los. Zodat ik vrij kan zijn van het gevoel van onderdrukking en ik ruimte kan maken in mezelf om mezelf met mijn verlangens en behoefte te horen en daar in alle vrijheid vorm en inhoud aan te geven. Ik hou van jullie vanuit het diepst van mijn wezen en dank jullie nogmaals. Ik ga jullie eren door mezelf toe te staan te leven vanuit vrijheid en mezelf serieus te nemen in mijn eigen verlangens en behoeftes. Ik ga kiezen voor vrijheid en alle vruchten daarvan draag ik op aan jullie, de vrouwen die me voor zijn gegaan.”

Er kwam een intense en krachtige liefdesstroom op gang tussen deze vrouwen en de vrouw in mijn praktijk. Ze voelde zich gevoed, gesteund, vervuld en vrij. Alles viel voor haar op zijn plek…

Heling in de vrouwenlijn….. zooooo mooi…..

We waren er beiden stil van….

Danny van Boxtel

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *