Over

Danny van Boxtel

Ik ben Danny van Boxtel, getrouwd en trotse moeder van een dochter en een zoon.

In 2008 ben ik mijn praktijk ‘De Levensknoop’ gestart in Bladel. Een praktijk die ontstaan is vanuit het verlangen om op mijn eigen wijze en met mijn eigen wijsheid mensen te begeleiden.

De ervaringen die ik opgedaan heb vanuit opleiding en werk, de ervaringen in mijn leven tot nu toe, de vele trajecten met mijn cliënten van wie ik iedere keer ook weer leer, en niet te vergeten de ervaring van het zelf moeder zijn, hebben mij gevormd tot wie ik nu ben. Ik hoop daarmee iets te kunnen betekenen voor de mensen die ik ontmoet in mijn praktijk.

Opleiding en (werk)ervaring

Werkervaring heb ik opgedaan binnen de (semi) residentiële jeugdhulpverlening (leef- en behandelgroepen voor kinderen en jongeren met diverse opvoedings- en gedragsproblematieken) en binnen organisaties voor ambulante begeleiding aan mensen met autisme. 

Sinds 2008 ben ik mijn eigen praktijk gestart. In eerste instantie richtte mijn praktijk zich m.n. op het begeleiden van mensen met autisme. In de loop van de jaren heb ik mijn praktijk uitgebouwd met andere bouwstenen, zoals sensi-therapie, energetische therapie, NEI therapie en systemisch werken met (familie) opstellingen. Hiermee kunnen mensen met autisme vraagstukken nog steeds bij mij terecht, maar richt mijn praktijk zich ook op cliënten met vraagstukken op het gebied van hooggevoeligheid, burn out, depressie, rouwverwerking, relaties, etc.

 Ik vind het leuk om mezelf verder te blijven ontwikkelen als mens en als professional en laat me graag inspireren met nieuwe cursussen, opleidingen, technieken en werkvormen. Zo werk ik voortdurend verder aan het verdiepen en verstevigen van mijn eigen bodem, kan ik groeien in bewustzijn en verdiep en verstevig ik daarmee ook mijn werken in mijn praktijk.

Ik heb de volgende opleidingen gevolgd:

 

  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO)
  • Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (Post- HBO)
  • Opleiding Master SEN Autismespecialist
  • Opleiding tot sensi therapeut, sensi Plus therapeut, de sensi Intence en sensi Module
  • Opleiding vervolgjaar energetische (familie) therapie
  • Opleiding tot systemisch werken met (familie) opstellingen bij afscheid, trauma en verlies
  • Opleiding tot Acces BARS Practitioner (inclusief een aantal Acces bodyprocess cursussen: BMM, Cellular memory, TSS) en opleiding tot Acces Energetic Facelift practitioner
  • Opleiding tot NEI Therapeut 

Leven met kwetsbaarheid en echt contact.

Het leven aangaan

vanuit je eigen draagkracht.

 

De Levensknoop

De Levensknoop is een praktijk voor Bewustwording, Groei en Ontwikkeling. Het is een plek waar je mag zijn wie je bent; met al wat je voelt en denkt en met al je eigenaardigheden en eigenwijsheden. 

Er mogen zijn zonder iets te moeten bewijzen of te moeten presteren. Gewoon Zijn…. 

Bij De Levensknoop word je uitgenodigd om jouw beweging naar binnen te maken. De beweging van uit je hoofd naar je hart. Je wordt begeleid om weer terug bij jezelf te komen en te gaan kijken naar de realiteit zoals die is met betrekking tot jouw vragen, problemen of klachten. Ook al kom je dan verdriet, angst, pijn, boosheid, eenzaamheid, gemis en leegte tegen. 

Je wordt begeleid om weer verbinding te durven maken met jezelf en van daaruit in contact te komen met je eigen veilige bodem. Echt ‘hier’ zijn in plaats van steeds vluchten, wegvliegen en uit verbinding gaan.

Eigen verantwoordelijkheid durven gaan nemen voor wat je voelt en wat je wilt. Inzicht gaan krijgen in je reactiemechanismes en je patronen waardoor je zo ver bij jezelf vandaan bent geraakt en klachten bent gaan krijgen. Weer het contact durven aangaan met (oude onverwerkte) gevoelens zodat je ze kunt gaan toelaten, voelen, verwerken en loslaten. Zo ga je je eigen innerlijke bodem steeds meer verdiepen en verstevigen en ga je je steeds meer weer veilig voelen in jezelf en bij jezelf. 

Dan hoef je niet steeds naar buiten (naar de ander) uit te reiken voor waardering, bevestiging of liefde. Hoef je jezelf niet steeds weer in de steek te laten. Niet meer steeds gaan geven voor de liefde, maar gaan geven vanuit de liefde. 

Kortom leren leven met kwetsbaarheid en echt contact. Op eigen benen staan en het leven echt aangaan vanuit je eigen draagkracht. 

Symbool van De Levensknoop

Het symbool van ‘De levensknoop’ is voor mij beeldend voor de wijze waarop ik in mijn werk en mijn leven wil staan. Het staat voor verbondenheid en oneindigheid. De knoop lijkt te bestaan uit twee delen, maar is toch in één geheel verbonden. Het symbool staat op twee steunpunten, “ieder op zijn eigen benen en met beide benen op de grond”. Omdat de knoop elkaar nergens raakt, symboliseert het ook de ruimte die je elkaar laat om van daaruit zelf op zoek te gaan en je weg te gaan, maar je daarbij gesteund te weten door de steun, liefde en kracht die je vanuit verbinding kunt ontvangen.

Door de jaren heen heb ik steeds meer lagen van dit symbool en zijn kracht kunnen ontdekken, ervaren en voelen. En bij het uitwerken en doorleven van iedere laag, vond er iedere keer een verdieping en versteviging plaats in mezelf en in mijn verbinding met mijn eigen bodem. En dus ook een verdieping en versteviging van mijn praktijk en de wijze waarop ik werk in mijn praktijk. En dat is logisch…. Want mijn praktijk… dat ben ik…. 

Voor wie?

In mijn praktijk komen mensen van alle leeftijden, zowel  jong als oud, die niet lekker in hun vel zitten en om wat voor reden dan ook last ervaren. Zij komen met vragen op het gebied van hoog gevoeligheid, autisme, ad(h)d. Het kan ook gaan om vragen van ouders op het gebied van opvoeding en gedrag van hun kind. Of vragen die zijn gaan spelen op het moment dat ze geconfronteerd werden in hun leven met zaken als angst of pijn, een (verbroken) relatie, een diep verdriet, neerslachtigheid, depressiviteit, burn out, stress, ziek zijn, een verlies, (over)vermoeidheid, rouwverwerking, etc.

Je hoeft overigens geen huizenhoge problemen te hebben om met een vraag aan te kloppen in mijn praktijk. Sommige mensen vinden het gewoon fijn om van tijd tot tijd weer eens even stil te staan bij hoe het met henzelf gaat, hoe de dingen in hun leven gaan, waar er nog wat wringt. Of er zijn wat kleine vraagjes waar ze steeds tegenaan lopen. Soms kunnen mensen ook niet zo goed omschrijven waarom ze een afspraak willen. Dan is er alleen het gevoel dat ze het nodig hebben. Ook in al die gevallen kun je bij De Levensknoop terecht.

 

Doorverwijzing

Steeds vaker worden zowel kinderen als volwassenen doorverwezen naar mijn praktijk via Praktijk Ondersteuners van Huisartsen. Sommige mensen komen in mijn praktijk terecht omdat zij via de WMO een ZIN beschikking voor specialistische begeleiding hebben gekregen.

Maar ook zonder verwijzing kun je uit eigen beweging in mijn praktijk een afspraak maken.