Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, dan hoor ik dat graag van je. We gaan dan samen kijken hoe we de klacht naar alle tevredenheid kunnen oplossen. 

Mochten we er samen niet uitkomen, is De Levensknoop aangesloten bij GAT geschillencommissie. 

Ik val als CAT therapeut onder de Wkkgz- klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

Ik werk als CAT- therapeut volgens de richtlijnen van de GAT- beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/