Coaching & HSP

Soms kun je het gevoel hebben in de knoop te zitten. Dat is iets wat iedereen kan overkomen. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn: Onverklaarbare angst of pijn, een steeds weer terugvallen in oude patronen en valkuilen, een (verbroken) relatie, een groot verdriet, een ziekte, een diagnose. Dingen die je diep kunnen raken en je uit balans brengen. 

Het kan dan fijn zijn als iemand eens met je meekijkt en meedenkt, zodat je:

  • meer helderheid en inzicht kunt krijgen in datgene wat je bezig houdt of dwars zit.
  • meer zicht krijgt op wat je hindert. 
  • meer zicht krijgt op wat je nu werkelijk wilt.
  • meer bewust kunt worden van je eigen mogelijkheden, kwaliteiten en kracht. 
  • meer balans in denken en voelen kunt gaan ervaren.
  • inzicht en vaardigheden kunt ontwikkelen om vervolgens zelf verder te kunnen gaan.

Hooggevoeligheid

In mijn praktijk komen vaak vragen voor coaching op het gebied van hooggevoeligheid. Zowel met betrekking tot kinderen als met betrekking tot volwassenen. 

Hooggevoelige kinderen

Hooggevoelige kinderen willen graag vanuit hun intuïtie leven. Zij voelen vaak zelf heel goed aan wat goed voor hen is en wat niet. Ze zijn innerlijk wijs. Doordat ze dit zo sterk voelen, hebben ze vaak ook een sterke wil, kan er moeite zijn om zich aan te passen en willen ze zich niet zo graag in bepaalde hokjes, regels of afspraken laten drukken. En vaak is dat wel wat ze ervaren; dat ze een soort van jas aan moeten van de omgeving, die hen niet past, die niet lekker voelt. Opstandig gedrag, boosheid en druk gedrag kan een gevolg zijn als uiting van een zich eenzaam en onbegrepen voelen. Het kan ook onzekerheid geven als je steeds de ervaring hebt dat wat je van binnen voelt niet overeenkomt met wat je in je omgeving hoort, ziet en voelt of niet goedgekeurd wordt door je omgeving. Of gevoelens van afwijzing. Veel van deze kinderen gaan twijfelen aan zichzelf, trekken zich terug, worden stil en angstig. 

Gedachten als ‘Ik ben anders, ik doe het toch nooit goed, het is nooit goed genoeg, als ik me maar voldoende aanpas dan ga ik wel te horen krijgen dat ik wel oke ben, dat ik wel voldoe, ik probeer gewoon niets meer, dan kan ik ook zeker niets fout doen’ zie ik vaak terug bij deze kinderen in mijn praktijk. 

Hooggevoelige volwassenen

De volwassen HSP’ers in mijn praktijk geven vaak aan dat ze onvoldoende goed voor zichzelf kunnen zorgen, moeilijk voor zichzelf kunnen kiezen en voor zichzelf kunnen opkomen, dat keuzes maken moeilijk is, grenzen stellen voelt als iets dat niet mag (je moet in dienst staan van de ander), dat ze zich verliezen in het zorgen voor- en aanpassen aan de ander, dat ze niet op hun gevoel durven vertrouwen, dat ze niet op zichzelf durven vertrouwen, dat ze steeds ondergesneeuwd worden in relaties of dat ze juist steeds botsen in relaties met anderen, dat ze in een burnout terecht komen of gevoelens van neerslachtigheid ervaren. Al jong zijn ze zich zo gaan aanpassen om maar te voldoen of juist gaan strijden (met zichzelf of de omgeving) om gehoord en gezien te worden, dat ze daarmee ver van zichzelf en hun eigen kracht verwijderd zijn geraakt. 

Binnen ‘De Levensknoop’ wil ik hooggevoelige mensen (en hun omgeving) begeleiden om te komen tot:

  • meer bewustwording van zichzelf en hun hooggevoeligheid.
  • meer bewustwording van wat zij nodig hebben om in balans te zijn.
  • meer bewustwording van hoe bij zichzelf te kunnen blijven en niet steeds de weg kwijt te raken in het hoofd waar hinderlijke gedachten en overtuigingen aanwezig zijn. 
  • meer bewustwording van hun eigen kracht en hoe deze in te zetten.