Autisme begeleiding

Autisme

Autisme is pervasief van karakter en dringt diep door tot alle facetten van de mens met autisme. Maar ook raakt het alle facetten van de mensen in zijn omgeving. Allen worden geraakt en worden beïnvloed. 

Iedere levensfase kan de mens met autisme en zijn omgeving voor nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen stellen. In die zin zie ik begeleiding aan mensen met autisme als levensloopbegeleiding. 

De diagnose autisme kan vele vragen oproepen:

  • Wat is autisme eigenlijk?
  • Hoe beïnvloedt dat mijn leven?
  • Hoe ga ik om met mijn autisme in mijn dagelijks leven?
  • Hoe ziet mijn toekomst eruit?
  • Hoe kan ik ritme krijgen en houden in mijn dag?
  • Hoe maak ik vriendjes?
  • Hoe overleef ik mijn dagen op school of op het werk?
  • Hoe kan ik meer zelfstandig worden?
  • Kan ik eigenlijk wel zelfstandig wonen?
  • En hoe zit dat met relaties? 

Allerlei vragen die de kop op kunnen gaan steken.

Mensen met autisme hebben een andere informatie- en prikkelverwerking en geven van daaruit soms een andere betekenis aan wat zij waarnemen. Zij gedragen zich  daardoor soms op een manier die de omgeving niet verwacht. Wanneer er sprake is van autisme kan het lastig zijn om elkaar te begrijpen en te verstaan. 

 Mensen met autisme ervaren met regelmaat dat sommige zaken op meerdere levensgebieden niet altijd even soepel en vanzelfsprekend verlopen. Vaak zijn er gevoelens van onmacht en frustratie omdat het zo moeilijk te begrijpen is wat er gebeurt, wat mensen bedoelen en hierop af te stemmen.

Vanuit mijn praktijk begeleid ik mensen met autisme en hun omgeving bij het komen tot meer wederzijds begrip en het elkaar verstaan. Dan kan er een voedingsbodem ontstaan voor een ieder om tot groei en ontwikkeling te komen t.a.v. de hulpvragen die er zijn. 

In de begeleiding aan mensen met autisme zal ik met hen op zoek gaan naar wie zij zijn en hoe de inkleuring van hun autisme er uit ziet. Welke mogelijkheden heb je of kun je ontwikkelen om op je eigen wijze vorm en inhoud te geven aan je leven? Welke mogelijkheden heb je om de moeilijkheden die je ervaart op de verschillende levensgebieden zo goed mogelijk het hoofd te bieden? Het behouden van je eigen regie vind ik hierbij erg belangrijk.

Willen werken en omgaan met mensen met autisme vraagt van de omgeving het loslaten van het eigen referentiekader, het verwonderd willen en durven zijn over wat de mens met autisme denkt, zegt of doet; het loslaten van wat hoort of zou moeten. Dan ontstaat er ruimte voor de ander om zich te laten zien met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, met al zijn talenten en eigenaardigheden.